RAGNHILD TEKSTILDESIGN

Jeg heter Ragnhild Blikø og har alltid vært lidenskapelig opptatt av design og søm. En gang på slutten av 1990-tallet i Levanger startet jeg Ragnhild tekstildesign. Det var et resultatet av en sterk driv etter å skape klær som gleder folk.

De første årene tilbragte jeg i et lite butikklokale med verksted og produksjon av linklær med blant annet silketrykk. Jeg lagde også smykker og vesker som tilbehør til private kunder.

Siden 1990 har jeg hatt små og store prosjekter og utstillinger. Også sammen med reklamehus og kunstnere. Jeg tok del i utsmykningen av Stiklestad kulturhus, hvor jeg bidro med design av tekstiler og klær til guider og betjening. Det var på den tiden Husfruedrakten så sitt lys. Husfruedrakten er en festdrakt som fikk Norsk husflidslagspris på Trønderslagsmessen i 2000.
Jeg møter ofte på folk som sterkt ønsker å kjenne tilhørighet til klær. Fordi klær sier mye om hvem de er. Jeg gleder meg over å se hvordan klærne jeg skaper får frem folks unike personlighet.
ragnhild@ragnhild.no