Fra skisse til ferdig produkt

Alt starter med en tanke. Det lever i meg som en godfølelse av bilder og der holdes det levende. En tanke om noe jeg ikke har sett. Så starter den langsomme prosessen fram til et synlig resultat.

Klær skal være behagelig. Det skal varme deg og det skal si noe om hvem du er.

Jeg tegner skisser, lager mønster og syr prototyper for så å justere, prøve og feile. Starter på nytt igjen helt til jeg blir fornøyd. Ut i fra dette møysommelige arbeidet har draktene sett sitt lys. Mitt største ønske for deg er at du skal bære den med stolthet.